Yksinkertainen Liiketoimintasuunnitelma Urheilu- ja Yhteisötoimintaan osa 3

Markkinointi ja viestintä kuuluvat olennaisena osana urheiluseuran toimintaa, sillä ilman onnistunutta viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja onnistunutta markkinointia ei useinkaan saada tarvittavia jäseniä ja sponsoreita sekä muita tukijoita pysymään seurassa.

Markkinointisuunnitelman lisäksi myös myynnin toimenpiteet esimerkkisi sen suhteen tuleeko seuran paitoja tai muuta seuran tukimateriaali myyntiin ja miten ja esimerkiksi onko seuran tapahtumissa muuta myyntiä, täytyy määritellä. Se mitä myydään, missä myydään ja kuinka myydään, tulee olla osa liiketoimintasuunnitelmaa ja sen rajat sekä tavoitteet ja budjetoinnit tulee pohtia tarkasti. Useasti käy niin, että seura esimerkiksi tilaa suuret määrät paitoja ja muuta materiaalia isolla rahalla ja ei loppujen lopuksi saakaan niitä myydyksi, jolloin tavoiteltu tuotto jääkin tavarasta miinuksen puolelle, mikä ei varmasti ole ollut alkuperäisen suunnitelman mukaista. Siksi tässäkin, kuten kaikessa muussakin, suunnittelu on kaiken a ja o. Se minkälaiset myyntikanavat ja markkinointikanavat valitaan esisijaisesti seuralle, onkin liiketoimintasuunnitelman seuraava ja toisista tärkein aste.

Markkinointi ja viestintä

Viestintä ja markkinointi kulkevat usein urheiluseuralla ja seuratoiminnassa käsikädessä. Viestinnällä kuitenkin tarkoitetaan eri asiaa kuin markkinoinnilla. Viestintä on yksi tärkeimmistä tavoista vaikuttaa omiin asiakkaisiinsa ja jäseniin ja siihen kannattaakin panostaa aika lailla. Se minkälaista viestintää seura tekee ja näyttää ulospäin, voi määritellä sen tunnettavuuden ja maineen. Viestinnästä on kirjoitettu paljon oppaita ja se henkilö kuka on vastuussa tästä, kannattaa tutustua erilaisiin viestinnän oppaisiin huolella. Toimintaan usein liittyy myös paljon sisäistä viestintää ja esimerkiksi talkoovoimin tehtävää työtä. Tällaisessa viestinnässä varsinkin on panostettava siihen millä tavalla sisäisesti keskustellaan seuran asioista, päätetään kauden tärkeistä tapahtumista ja niiden roolituksista ja kuinka sitoutetaan vapaaehtoisia toimimaan seuran etujen mukaisesti. Hyvä ilmapiiri on toiminnassa kaiken alku ja loppu ja siksi se pitää näkyä myös viestinnässä. Vaikeistakin asioista pitää osata kuitenkin puhua, mutta senkin voi tehdä monella tapaa. Viestintä ulospäin on usein myös erilaista kuin sisäinen viestintä. Se miten seura käyttäytyy muulle urheilumaailmalle, sillä on suuri merkitys. Kilpailevat seurat ja toiminta saattaa etsimällä etsiä jotakin sellaista esimerkiksi seuran mediaviestinnästä, joka laskisi seuran mainetta alaspäin. Yksi väärä postaus Facebookiin ei kuitenkaan tapa seuran mainetta, mutta sellaisellakin voi olla suuri merkitys. Imagolliseen näkyvyyteen on pohdittava tarkat pelisäännöt ja seuralaisten täytyy myös osata käyttäytyä mediassa sen mukaisesti silloin kun puhutaan seurakäyttäytymisestä. Ei ole hyväksyttävää tai ainakaan hyvän maineen mukaista, että esimerkiksi jalkapalloseuran menestyksekkään pelin jälkeen sosiaalinen media on täynnä kuvia kaatokännissä olevista pelaajista tai, että kamppailulajin kisaajat tappelevat tai käyttäytyvät aggressiivisesti vapaa-ajallaan. Nämä tulee sopia jäsenien kesken ja tehdä selväksi, kaikille mukana oleville, että minkälainen kuva halutaan seurasta luoda ja antaa ja siihen täytyy osata saada sitoutettua kaikki sen jäsenet.

Riskien arviointi ja talouden suunnitelmat sekä kirjanpito

Viimeinen vaihe liiketoimintasuunnitelmaa on se, että arvioidaan toiminnan riskejä, päätetään kirjanpidosta ja tehdään tarkemmat taloudelliset suunnitelmat ja laskelmat. Budjetointi ja määrärahojen tai tukirahojen käytön suunnittelu tehdään toimintakaudelle ja alkavan seuran toiminnassa tehdään vähintään kolmen tai neljän toimintavuoden suunnitelma. Riskien arviointiin voidaan käyttää ulkopuolisen apua ja sen mentorointi kannattaakin, sillä usein itse ei nähdä puoliakaan toiminnan riskeistä. Kirjanpito kannattaa ulkoistaa, varsinkin jos seuran toiminta nojaa vapaaehtoisiin, sillä kirjanpito on laillisesti pakollista ja sen laiminlyönti voi johtaa suuriinkin toimenpiteisiin.

Riskien arviointi ja talouden suunnitelmat sekä kirjanpito