Yksinkertainen Liiketoimintasuunnitelma Urheilu- ja Yhteisötoimintaan osa 2

Kun uutta urheilu- tai yhteisötoimintaa luodaan ja ollaan päästy liiketoimintasuunnitelmassa niin pitkälle, että seuran tavoitteet ja ydin on määritelty, visio ja missio päätetty ja toiminnan periaatteet kirjattu voidaan alkaa miettimään asiakkaita.

Kun oma kenttä tulee tutuksi ja omat asiakkaat tunnetaan tai osataan määrittää, onkin aika keskittyä asiakkaista kiinni pitämiseen. Eli siihen, ketä muita toimii samalla pelikentällä. Kilpailevien toimintojen tunnistaminen ja riskien analysointi sille, että esimerkiksi menetetään seuran jäsen tai sponsori muualle, on merkittävä toimenpide suunnitelmassa.

Mitä ja missä ovat toiminnan kilpailijat?

Urheiluseuran ja yhteisön kilpailijoita voi olla vaikea määrittää, sillä kenttä on hyvinkin erilainen verrattuna esimerkiksi liiketoiminnan kilpailijakenttään. Mutta seuran toiminnan kilpailijoita voi olla muut vastaavien urheilulajien tai yhteisötoiminnan tekijät sekä toki myös muiden lajienkin seurat ja toiminnat. Onhan ainakin urheilutoiminnassa kyse enemmänkin siitä, mitä lajia kukin tykkää harrastaa ja katsoa. Se ei siis tarkoita, jos alueellisesti seuralla ei ole suoraa saman lajin parissa kilpailevaa seuraa lähimailla, etteikö seuralla olisi kilpailija tilannetta. Kilpailijan rooli voi olla siinäkin määrin merkittävä, että kuka saa alueellisen yrityksensponsoroinnin itselleen ja siksi kaikki yhteisöt ja sponsoreita hakevat tahot voidaan laskea yhteisön tai urheiluseuran kilpailijaksi. Tämä kenttä kannattaa tutkia huolella, jotta osataan tehdä selvät riskianalyysit ja oletukset alueesta. Usein seurojen toiminta ja kilpailija tilanne kannattaa selvittää suhteellisen suppealla alueella, sillä harvemmin paikallinen toimija pystyy vaikuttamaan alueensa ulkopuolella. Tosin jos seura tai yhteisö on sellainen, joka on koko Suomen laajuinen tai vaikkapa jopa pohjoismainen, silloin kilpailijoita katsotaan koko siltä alueelta. Mieti siis tarkkaan mikä on toiminta-alue ja ympäristö ennen kuin lähdetään selvittämään kilpailutilannetta. Joskus myös toiminta-alue saattaakin kasvaa paikallisesta vaikkapa maailmanlaajuiseksi hetkessä ja tähänkin on varauduttava, jos sellaiselle on mahdollisuuksia.

Mitä palveluita ja tuotteita toiminta tuottaa asiakkailleen?

Urheiluseuran osalta palvelu mitä tuotetaan, on usein tuki- ja harrastustoiminta jonkin tietyn lajin parissa. Mutta se ei vielä riitä määrittelemään toiminnan tuotteita ja palveluita. Palvelut tulisi pohtia niin tarkaksi, että eri osa-alueet ja vaikkapa ne palvelut, jotka ovat seuran jäsenelle saatavilla jäsenmaksulla erotellaan tarkasti.  Muut lisäpalvelut määritellään myös ja yhtenä palveluna vapaaehtoisena toimiminen ja seuran talkootyöt pitää ottaa myös huomioon. Kun saadaan tarpeeksi laaja palveluiden skaala ylös kirjattua, sieltä on helpompi lähteä poimimaan niitä asioita ja pointteja, joita voidaan käyttää markkinoinnissa hyötynä ja erotuksena kilpailijoista. Varainkeruu on usein iso osa yhteisöjen ja seurojen toimintaa ja näin ollen tuotteisiin mitä yhteisö asiakkailleen tuottaa voidaan laskea myös varainkeruussa käytetyt ulkopuoliset tuotteet, joita pyritään myymään ja sitä kautta kerryttää seuran kassaa. Kun toimintaa aloitellaan nämä tuotteet olisi hyvä päättää ennalta, jotta niiden perusteella voidaan myös tehdä arviota myyntivoitoista ja sitä kautta voidaan keskittyä tekemään myös realistista talous arviota. Jos toiminta perustuu pelkästään jäsenmaksuihin tai vaikkapa valtion tukiin, ei tätä tarvitse ottaa huomioon, mutta useinkaan mikään yhteisötoiminta ei pärjää ilman kannattavaa varainkeruuta ja sen ympärille rakennettua myyntiä. Oli se sitten toiminnan omia logolla ja sponsoreiden mainoksilla varustettuja paitoja ja lippiksiä tai sitten jotain aivan muuta. Kun palvelut ja tuotteet on saatu määriteltyä, voidaankin niiden runkoon alkaa rakentaa varsinaista markkinointisuunnitelmaa ja edetä tarkempiin toimintasuunnitelmiin omien palveluidensa menestymisen vuoksi.

Mitä palveluita ja tuotteita toiminta tuottaa asiakkailleen?