Urheilujärjestöt Suomessa

Urheilun ja liikunnan seuratoiminta Suomessa on todella aktiivista. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoo, että yli miljoona suomalaista kuuluu johonkin liikuntajärjestöön.

Tämä on huomattava summa, kun ottaa huomioon suomalaisten kokonaismäärän, joka huitelee viiden ja puolen miljoonan paikkeilla. Lähes jokaiselle kuviteltavissa olevalle urheilulajille löytyy seura, aina urheiluveneilystä maastohiihtoon ja kyykkään. Urheiluseuratoiminta on suomalaisille nuorille ylivoimaisesti suosituin harrastus.

Seurojen toiminta ja kannattavuus

Yleensä liikuntaseurat ja järjestöt perustuvat vapaaehtoistoimintaan. Kunnat avustavat seurojen toimintaa taloudellisesti. Urheilujärjestöt voivat hakea avustusta myös valtiolta. Vuosittain noin 130 seuraa saa valtion tukea toimintaansa. Valtion tukea saavilta seuroilta odotetaan toiminnan erinomaista laatua, yhteiskunnallista vaikuttamista, sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä. Seuroille onkin yhteistä niiden tarjoamat arvot ja vastuu kasvatuksesta. Avoimuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus muodostavat pohjan suomalaisten urheiluseurojen arvoille. Suomessa pyritään järjestämään seuratoiminnan avulla yhdenmukaiset mahdollisuudet liikunnan ja urheilun harrastamiseen kaikille. Seurat ottavat aktiivisesti osaa kasvatukseen, ne opettavat muun muassa toisen ihmisen ja luonnon kunnoitusta, kestävää kehitystä ja demokraattisuutta. Seurat pyrkivät terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi välittämään sanomaa suvaitsevaisuudesta ja päihdevastaisuudesta. Väkivallattomuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluvat myös keskeisiin viesteihin. Kaikkiaan voidaan todeta, että urheilujärjestöihin kuuluvat nuoret saavat kotiinsa mukaan oikein terveet ja viisaat arvot. 

Yhteiskunnallisesti tärkeitä urheilujärjestöjä ja -liittoja

Liikunnan aluejärjestöjen toimipisteitä löytyy lähes jokaiselta suuremmalta suomalaiselta paikkakunnalta. Seurat ovat asiantuntijoita liikunnan saralla, ja kukin toimii oman toiminta-alueensa kehittäjänä. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät koulutusta lasten parissa työskenteleville, urheiluseuroissa toimijoille ja työyhteisöille, tavoitteenaan saada ihmiset liikkumaan enemmän. Aluejärjestöt antavat kasvot paikalliselle urheilulle, ne pyrkivät saamaan huomiota myös päättäjiltä ja medialta. Näiden järjestöjen ansiosta paikallisten seurojen tarpeet saadaan kuuluviin. Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on yksi suurimmista Suomessa toimivista urheiluliitoista. Se on yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä, sillä se huolehtii yli 200 000 opiskelijan etujen valvomisesta ja liikuntakulttuurin edistämisestä. Seuran pääpaikka löytyy Helsingistä, mutta sillä on toimintaa jokaisessa opiskelukaupungissa. Liitolla on pitkät perinteet, se perustettiin jo vuonna 1924. Se jatkaa edelleen aktiivista toimintaansa pyrkien vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden liikuntakulttuuria. Yksi tärkeimmistä ja laajimmista tavoitteista on edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Liitto järjestää erilaisia urheiluaiheisia tapahtumia, ja tarjoaa opiskelijoille huomattavia etuja liikunnan saralla. Se järjestää myös vuosittain opiskelijoille omat SM-kilpailut ja organisoi osallistumisen opiskelijoiden EM-kisoihin.

Urheilujärjestö Valo, nykyinen Suomen Olympiakomitea, on kaikkien liikuntaliittojen kattojärjestö. Se on muotoutunut useamman, perinteikkään liiton yhteen sulamisesta. Näitä liittoja olivat muun muassa valtakunnallinen Nuori Suomi -järjestö, joka oli keskittynyt edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia liikunnan avulla. Sen tehtävä oli kehittää nuorten seuratoimintaa, ja se järjesti kampanjoita ja tapahtumia, jotka liikuttivat koko Suomea. Liitto järjesti myös kouluille materiaaleja ja liikuntaoppia tukevia koulutuksia. Suomen Liikunta ja Urheilu taas oli ennen Valoa suomalaisten liikunta- ja urheilujärjestöjen kattoliitto. Suomen Kuntoliikuntaliitto oli terveyttä edistävän liikunnan asiantuntijajärjestö. Näiden järjestöjen liittoutuminen muodosti kaiken urheilun liittotoiminnan kattavan Valon, joka sittemmin yhdistettiin Suomen Olympiakomiteaan. Nykyään Suomen Olympiakomitea on Suomen tärkein urheilujärjestö. Se kehittää urheiluseurojen toimintaa, ja järjestää monipuolisia koulutuksia. Urheiluseuroille tarjotaan käyttöön Olympiakomitean valmistamia materiaaleja toiminnan tueksi. Liitto jatkaa Nuoren Suomen perintöä myös lasten ja nuorten urheilutoiminnan tukemisessa. Lisäksi se tukee aikuisten harrastamista ja kannustaa aktiivisempaan arkeen. Olympiakomitea koordinoi suomalaista huippu-urheilua, ja pitää huolen, että tähtiyksilöt pääsevät loistamaan. Se luonnollisesti organisoi myös olympiatoimintaa. Liitto valitsee ja palkitsee joka vuosi parhaan urheiluseuran kannustaen näin seuroja antamaan parastaan.

Yhteiskunnallisesti tärkeitä urheilujärjestöjä ja -liittoja