Miten Kerätä Urheiluseuralle Rahaa osa 3

Kun ollaan päästy niin pitkälle, että on tehty markkinointisuunnitelma ja saatu sitä kautta markkinointi käyntiin sekä saatu tarvittavat liidit yrityksistä, joita aiotaan pyytää yhteistyökumppaneiksi ja sponsoreiksi ja hieman jo myös avattu sitä, mikä on yrittäjän hyöty suhde sponsoroinnissa, ollaan valmiita tekemään ensi kontakti.

Se, miten asia esitetään sponsoroinnista kiinnostuvalle yritykselle, on ratkaisevaa, saadaanko sopimusta aikaiseksi vai ei. Kontaktointiin täytyy valmistautua ja näyttöä toimivuudesta ja hyvästä sopimuksesta pitää olla. Sopimus täytyy myös jäsentää tarkaksi, sillä suurpiirteiseen ehkä sopimukseen ei yrittäjä lähde. Seuraaviin kysymyksiin täytyy siis löytyä vastaus: Miksi seura hakee sponsoria? Mihin sponsorointi menee ja mikä on sen tarkoitus? Miten sponsori hyötyy konkreettisesti yhteistyöstä? Mitä sponsorointi on konkreettisesti? Paitamainospaikka vai esimerkiksi isompi mainospalsta seuran peleissä? Kuinka sponsori voi hyödyntää seuraa omassa markkinoinnissaan ja lähteissään?

Sponsorointi hyödyttää yritystä monella tapaa

Usein Suomessa mielletään sponsorointi kuitenkin vielä täytenä hyväntekeväisyytenä. Maailmalla kuitenkin puhutaan jopa miljoonista euroista, joita isommat yritykset laittavat sponsorointiin. Se on kahden eri toiminnan ja yhteisön eli seuran ja yrityksen välistä molempia hyödyttävää toimintaa. Sponsori antaa rahansa seuralle sijoituksena, josta hän uskoo saavansa sen moninkertaisena takaisin. Seura tekee sen eteen töitä, että sponsori saa näkyvyyden kautta tunnettavuutta. Yritys itsekin voi käyttää seuran sponsorointia hyödykseen markkinoinnissa ja näin lisätä tunnettavuuttaan hyväntekijänä ja liikunnan tukijana. Joka taas tuo yritykselle maineen ja imagon kautta erilaista näkyvyyttä. Seuran sponsorointi voi myös parantaa työyhteisössä imagoa hyvänä työnantajana.

Ensi askeleet sopimuksen syntyyn

Kun yritystä kontaktoidaan seuran puolesta, toki ensin esitellään itsensä ja seura ja kerrotaan suoraan omat soitto aikeet. Mahdollisesti tässä kohtaa sovitaan uusi soittoaika tai sitten pyydetään suoraan mahdollisuutta tulla esittelemään kasvotusten ajatusta. Kun aika ollaan saatu sovittua, sitä varten valmistaudutaan tutustumalla yrityksen toimintaan ja pohtimalla, miten ja missä muodossa aiotaan sponsorointia ehdottaa. Sen hyöty kirjataan tarkasti paperille. Esittelyssä kerrotaan seuran toiminnan ydin ja sen missio, visio ja tavoitteet. Sen jälkeen kerrotaan, miksi sponsorointi sopimus halutaan ja tuodaan esille sen konkreettiset luvut ja toimenpiteet. Tässä vaiheessa yrittäjää on kuitenkin hyvä haastaa siihen, että jos yrityksellä itsellään on parempi ja toimivampi ehdotus sponsoroinnista, niin ehdotuksesta voidaan päästä sopuun. Tämän jälkeen kaikki tukitoimet ja todisteet siitä, että sponsoroinnista on hyötyä yrittäjälle, tuodaan ilmi lyhyesti ja ytimekkäästi. Tärkeintä kaiken jälkeen on sitkeästi kysyä sopimusta ja olla jämpti sekä vastausta vaativa. Usein, oli mistä tahansa myynnistä ja idean myynnistä kyse, aina saadaan vastaväitteitä. Näihin vastaväitteisiin tulee pystyä vastaamaan lyhyesti ja ytimekkäästi faktatiedon pohjalta liikaa jaarittelematta ja on osattava kysyä kauppaa uudelleen. Oli se sitten seura tai yritys, tuote tai palvelu, sponsorisopimuksen lukkoon lyöminen tai mikä muu tahansa myynnillinen tilanne, kauppoihin ja sopimukseen pääseminen on aivan samanlaista myyntiä kuin mikä tahansa muukin. Siksi myynnillisestä osaamisesta on paljon hyötyä tämänkin tapaisessa kohtaamisessa, tapahtui se sitten kasvotusten tai puhelimessa. Ole selkeä, ole jämpti, kerro tarpeeksi mutta ei missään nimessä liian paljoa, sillä se kuulostaa epävarmuudelta. Ole tarkkana ja kuuntele vastaväitteet sekä huolet loppuun ja jousta tarvittaessa hieman, mutta ei liikaa. Kun sopimukseen päästään ja kättä päälle on lyöty, on helpompi hengähtää ja olla rennompi. Mutta omalle epämukavuus alueellensa on mentävä siinä kohtaa, kun sopimusta kasataan, jotta siitä saadaan sellainen, joka oli tavoitteenakin.

Ensi askeleet sopimuksen syntyyn