Miten Kerätä Urheiluseuralle Rahaa osa 2

Kun markkinointi suunnitelma puree hyvin, se ei vielä kanna hedelmää useinkaan ilman selkeää suunnitelmaa yrityksien yhteydenottoon ja houkuttelemiseksi seuran kannattajaksi ja yhteistyöhön.

Useinkin tällainen toiminta tapahtuu joko keskustelulla kasvotusten yrityksen päättävässä roolissa olevan henkilön kanssa taikka sitten puhelimen välityksellä. Suomessa henkilökohtainen kontakti on ainut keino saada sponsorointia, sillä yritykset lähtevät usein henkilökemian ja kontaktin sekä tuotetun hyödyn kokonaisuudella mukaan sponsorointiin. Miten siis kontaktoida yrittäjiä ja miten suunnitella hyvä lähtö siihen on ydin kysymyksessä avoinna.

Miten saada sponsori yhteistyö innostumaan seurasta?

Ensimmäinen askel on tietää tasan tarkkaan, mitä sponsorilta halutaan ja mitä annetaan vastalahjaksi. Yritys voi sponsoroida monella tapaa. Se voi tarjota palvelujaan seuran jäsenille alennuksella tai ilmaiseksi, se voi tarjota lahjoitusta tai henkilöstö resursseja ja se voi tarjota verkostoitumista ja apua muullakin tavalla. Miettikää ja pohtikaa siis hyvin tarkkaan, onko lahjoittaminen ainoa vaihtoehto sponsorointiin, sillä monet yritykset toivoisivat enemmänkin mahdollisuuksia siihen, jos he voivat esimerkiksi oman tuotteensa tai palvelunsa kautta olla seuralle avuksi. Yksi hyvä vaihtoehto voi olla se, että jokaiselle yritykselle tai taholle tarjotaan mahdollisuutta osallistua joko rahallisesti tai hyödykkeellisesti. Esimerkiksi niin, että yritys voi sponsoroida kilpailijoita kisamatkalle tarjoamalla Seuran käyttöön joko kymmenen euroa kuukaudessa rahaa tai kymmenen euron edestä omia tuotteitaan, joita seura voi hyödyntää esimerkiksi myymällä niitä eteenpäin ja näin ollen saada rahaa. Jos yritys voi ja pystyy tarjoamaan omia tuotteitaan tai palveluitaan, joita seura myy eteenpäin tai antaa eteenpäin, on se usein yrittäjälle kannattavamman kuuloista sponsorointia kuin se, että sama summa annetaan rahana seuran käyttöön. Siksi seuran voi olla helpompi löytää tätä reittiä kautta sponsorisopimuksia, sillä hyöty on selkeä.

Hyötysuhde yrittäjälle

Jos kuitenkin rahallista panostusta halutaan, pitää seuran suunnitella ja näyttää muun muassa seuran oman kohderyhmän yleisöprofiili. Kun sponsori lähtee mukaan, kenelle sen toiminta näkyy? Tähän keskiöön muodostuu siis asiakasprofiilin teko sponsorille. Ketkä ovat seuran jäseniä? Minkälaisia kuluttajia he ovat ja minkälaisia ostoprofiileja heistä voidaan luoda? Ketkä ovat seuran jäsenien vaikutus piirissä ja miten heidän kuluttaja profiilit sekä ostoprofiilit menevät? Ketkä ovat yleisössä ja heidän profiilinsa? Näin saadaan selvitettyä se, mikä on sponsorin saavutettu asiakasryhmä, jos he lähtevät mukaan tukijaksi. Esimerkiksi jos kyseessä on vaikkapa nuorten jalkapallo seura, jonka pelaajia ovat neljätoista ja viisitoista vuotiaat tytöt ja joukkueeseen varajäsenineen kuuluu kaksikymmentä nuorta, voidaan nähdä, että suora vaikutus näillä nuorilla on varsinkin omaan perheeseensä ja ystäväpiiriinsä sekä siihen kouluun tai kouluihin, joista tytöt tulevat. Yrittäjälle voidaan arvioida, jos nuo kaikki kaksikymmentä pelaajaa tulevat pääsääntöisesti yhdestä koulusta, että näkyvyys koulumaailmassa niin opettajille kuin oppilaille on merkittävä. Jos jokaisella tytöllä on yksi saman ikäinen ystävä koulussa, voidaan ajatella, että jo pelkän joukkueen kautta sponsorointi näkyy vähintään neljälle kymmenelle nuorelle. Jos kyseessä on vaikkapa paikallinen urheiluvaatteita myyjä vähittäiskauppa, on paikallinen nuorille aktiivisille liikkujille näkymisestä varmasti tunnettavuuden kautta hyötyä. Se voidaan tarvittaessa avata luvuiksi niin, että joukkueen jäsenet ja heidän perheet arvioivat urheiluvaatteiden ja tarvikkeiden vuosikulujansa ja sen jälkeen vuosikulut voidaan näyttää urheiluvaateliikkeen omistajalle, joka voi sen perusteella tehdä päätöksensä olisiko kannattavaa lähteä sponsoroimaan lisänäkyvyyden toivossa kyseistä seuraa. Mitä tarkemmin voidaan arvioida rahallista hyötyä sponsoriksi haluttavalle yritykselle, sitä varmemmin voidaan yrittäjä saada mukaan.

Hyötysuhde yrittäjälle