Miten Kerätä Urheiluseuralle Rahaa osa 1

Kaikki urheiluseurat ja yhdistykset tarvitsevat runsaat tukijoukot ympärilleen tehdäkseen toiminnastaan sellaista, jota kannattelee sen tukijat.

Ihan yhtä lailla, kuten yrityksetkin, myös seurat tarvitsevat liiketavoitteidensa ympärille toimintasuunnitelman ja myös markkinoinnin strategista suunnittelua. Sen ympärille koostetaan toimintaa, jolla kerätään varoja tai saadaan muun muassa sponsoreita kiinnostumaan yhteisön tai seuran toiminnasta tarpeeksi panostaakseen rahaa siihen. Nämä asiat eivät ole helppoja rakentaa ja sen takia kunnollinen suunnittelu onkin kaiken a ja o. Lähdetään liikkeelle suunnittelusta.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu

Markkinoinnissa tärkeimpiä asioita, joita nostetaan alussa esille ennen suunnitteluin aloittamista, on se, että minkälaisia liiketoiminnallisia tavoitteita seuralla tai yhteisöllä on. Se voi olla esimerkiksi se, että seuran tilat saadaan tukitoimilla korvattua ja jäsenien jäsenmaksu saadaan alemmas tai vaikkapa se, että koko kilpailija tiimi saadaan maailman mestaruuskisoihin ja matka korvataan tukijoilla. Eli pohtikaan seuran kanssa, mikä on markkinoinnin tavoite, ennen kuin sitä lähdetään ajamaan eteenpäin. Sen jälkeen, kun tavoite on kirkkaana mielessä, pohtikaa sitä, mitä seura odottaa, että markkinoinnin kautta saadaan aikaiseksi. Jos seura odottaa, että markkinoinnin avulla saadaan kaikki tukitoimet järjestettyä niin, että kilpailijat saadaan ilman omakustanteita kisamatkalleen, on siinä jo kova tavoite. Miettikää tarkaksi se tavoite, mitä kohti pyritään markkinoinnilla. Se tulee olla selkeä ja yksinkertainen. Esimerkiksi lisää jäseniä. Tai x summalla sponsoreita kuukausilahjoittajaksi. Tai vaikkapa viisi tukijaa, jotka yhteenlaskettuna lahjoittaa seuran tavoitteiden saavuttamiseksi x määrän rahaa. Tai markkinoinnin tavoite voi olla vaikkapa saada seuraajien ja tunnettavuutta sosiaalisessa mediassa. Kun tavoite on selkeä, on sitä kohti helpompi tehdä toimenpiteitä. Markkinointi ei ole markkinointia silloin, jos sen tuloksia ei voida seurata ja mitata numeroissa. Ydintavoitteen lisäksi markkinoinnin tavoitteita voi olla myös joitakin sivutavoitteita, jotka ovat pienempiä, mutta toivottuja. Esimerkiksi vaikka ydin tavoite tulisi olemaan uusien jäsenien haku, sosiaalisen median seuraajien lisääntyminen ja tunnettavuuden kasvu voi olla lisähyötyjä sen rinnalla.

Tarkka toimintasuunnitelma

Kun tehdään vuosisuunnitelmia, todellinen tarkka toimenpiteellinen puoli saattaa jäädä edelleen epäselväksi. Se erkaantuu todellisesta ja jää savuna ilmaan, ellei sen eteen tehdä työtä. Markkinoinnin iso kuva tulee osata pilkkoa pienempiin paketteihin. Niin kutsuttuihin toimenpidekokonaisuuksiin. Ja jokaiselle kokonaisuudelle tulee olla oma tavoitteensa. Miksi tämä toimenpide tehdään? Esimerkiksi nyt konkretiassa voidaan erotella vaikkapa Facebook-mainonta, jossa haetaan sponsoreita kisamatkaan lähteville seuran urheilijoille. Sen tavoitteena on konkreettisesti se, että saadaan x määrä sponsoreilta euroja, jotta kisaajat pääsevät matkaansa ilman omakustanteita. Tästä esimerkiksi on pilkottu eri markkinointi väyliin panoksensa ja näin ollen päätetty, että koko Facebook mainonnan tavoitteena on saada 1 sponsori, joka panostaa 400 euroa lahjoituksena seuralle. Tavoitteena on siis saada yksi sponsori. Sen jälkeen suunnitelmassa päätetään toimenpiteet. Toimenpiteenä on tehdä osuva mainos, joka levitetään Facebook sivulle, jotta saadaan liidejä yrityksiin, joille voi soittaa ja kysyä lähtisikö he sponsoroimaan. Eli silloin konkreettinen toimenpide on selkeä. Tämän jälkeen on hyvä kysyä myös, että milloin. Tehdään aikataulutus mainonnalle. Sen lisäksi myös budjetti. Sovitaan, että laitetaan 40 euroa Facebook mainontaan kuukauden ajaksi, sanotaan vaikkapa huhtikuuksi. Kun päätös tästä on tehty, valitaan mainonnan vastuu henkilöt. Kuka on vastuussa tästä mainonnasta ja sen edistymisestä ja kenelle asiasta raportoidaan. Ja vielä viimeiseksi mittarit. Eli miten tämän onnistumista ja etenemistä mitataan ja minkälaisella aikataululla lukuja ja tuloksia seurataan.  

Tarkka toimintasuunnitelma